แบบหมวกที่ลูกค้าได้เห็นตามรูปนี้เป็นหมวกแก๊ปแบบพิเศษที่มีการตัดต่อปักหมวกและในส่วนตัวหมวกเป็นหมวกแบบ 2 สีด้วยกันในการผลิตครั้งนี้ลูกค้าได้สั่งผลิตทั้งหมด 200 ใบ เพื่อเอาไปแจกเป็นของที่ระลึกหรือของพรีเมี่ยมให้กับคนที่มารวมงานกิจกรรม แบบหมวกที่เราเห็นข้างต้นนั้นเป็นแบบหมวกที่ลูกค้าได้ทำการออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นแบบหมวกที่อยากและสวยงามอีกแบบหนึ่งในส่วนที่อยากจะเป็นการตัดต่อตรงส่วนปักหมวก

 

รายละเอียดงานทำหมวก
- ลูกค้าที่สั่งทำหมวกเป็นลูกค้าจากทาง วันชูชาติ
- หมวกที่ผลิต เป็นหมวกแก๊ปแบบตัดต่อ 2 สี
- เนื้อผ้าที่ใช้ผลิค เนื้อผ้า Cotton Peat 20 เนื้อผ้าคุณภาพดีที่เหมาะกับการทำหมวก
- สีผ้าที่ใช้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 สี คือสีขาวในส่วนของปีกหมวก และส่วนชิ้นหน้าหมวก และสีส้มในส่วนชิ้นหมวกที่เหลือและชิ้นงานตัดต่อปีกหมวก
- งานปักงานสกรีน ลูกค้าได้เลือกงานปัก 2 ตำแหน่งในส่วนด้านหน้าชิ้นหมวก โดยใช้ด้ายสีน้ำตาลในการปัก ปักคำว่า “ วันชูชาติ” ในส่วนด้านหลังของหมวกนั้นลูกค้าได้เพิ่มงานปักแบบทรงโค้งไปในส่วนของด้านหลังหมวก
- ด้านหลังของหมวกนั้นในส่วนสายปรับเป็นแบบซิบเลื่อนพลาสติกแบบปรกติสีดำ
- จุดเด่นของหมวกใบนี้นั้นจะอยู่ที่การใช้สีในการออกแบบโดยในส่วนชิ้นตัวหมวกนั้นจะเป็นการเลือกสี 2 สี คือสีขาวและสีส้มโดยชิ้นหน้าหมวก 2 ชิ้นจะเป็นสีขาว ที่เหลือในส่วนตัวหมวกอื่นๆจะเป็นสีส้มมีการตัดต่อชิ้นสีส้มลงไปใบปีกหมวกที่เป็นสีขาว


 
รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำกระเป๋าผ้า ของพรีเมี่ยม