การสั่งงาน

ขั้นตอนการสั่งงานเสื้อโปโล เสื้อยืด และของพรีเมี่ยม มีดังนี้


  1. กำหนด Spec งานเสื้อโปโล และเสื้อยืด เช่น เลือกสีผ้า, ไซส์, โลโก้,ตำแหน่งงานปัก, ตำแหน่งงานสกรรีน, สาบ, แขน, ปก ฯลฯ


  2. ลูกค้าต้องการสั่งผลิต เสื้อยืด เสื้อโปโลโทร
ติดต่อ Hotline : 087-6875445 หรือ E-mail มาที่ pmm1555@hotmail.com เพื่อขอให้ทางบริษัทเสนอราคา ตามรูปแบบเสื้อยืด เสื้อโปโลที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างเสื้อยืด เสื้อโปโล และผลงานต่างๆของทางบริษัท อณิช พลัส จำกัด  3. ชำระเงินมัดจำ สั่งงานผลิต เสื้อยืด เสื้อโปโล  เมื่อลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ กรุณาลงนามในใบสั่งซื้อ(PO) และโอนเงินมัดจำ 50%(สำหรับลูกค้าสั่งงานครั้งแรก) หรือ 35%(สำหรับลูกค้าประจำ) ของราคาสินค้า ส่งเอกสารยืนยัน PO และหลักฐานการโอนเงิน ที่ E-mail

 4. บริษัทขึ้นตัวอย่างงาน และ ลูกค้าตรวจตัวอย่างงาน  ทางบริษัทจะดำเนินการขึ้นตัวอย่างงาน โดยจะขึ้นเป็นเสื้อหรือเฉพาะงานปัก งานสกรีน ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 วัน ตามความยากง่ายของงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะส่งให้ลูกค้า ตรวจแบบ งานตามที่ลูกค้ากำหนดมา และเมื่อลูกค้ายืนยันงาน ทางเราจะเริ่มผลิตทันที


   5. บริษัทดำเนินการผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล ตามแบบของลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันงานตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินงานผลิตเสื้อยืดเสื้อโปโลในแบบของลูกค้าทันที โดยใช้ระยะเวลาการผลิตตั้งแต่ 10-45 วัน ตามปริมาณงาน โดยทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ใน กรณีที่เป็นงานด่วน
   6. ดำเนินการส่งสินค้าและลูกค้าชำระเงินในส่วนที่เหลือ เมื่อทางเราผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล ในแบบของลูกค้าเสร็จแล้ว จะรีบแจ้งให้ทางลูกค้าทราบเพื่อเตรียมรับสินค้าและ ดำเนินการส่งตามสถานที่ส่งมอบ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ และดำเนินการชำระเงินในส่วนที่เหลือ
                 เราผู้โรงงานผู้ผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล รับประกันคุณภาพของเนื้อผ้าและความทันสมัย

รับทำเสื้อ หมวก ร่ม
รับทำกระเป๋าผ้า ของพรีเมี่ยม